Speciālistu atlase

vadošo speciālistu atlase

Atslēgas persona uzņēmumā

Vadošie klientu vadītāji, galvenie speciālisti, ražošanas vadītāji uzņēmumā, atbild par sekmīgu procesu norisi, lai uzņēmums darbotos efektīvi, ražošanas procesi būtu labi saplānoti, lai visas problēmas tiktu identificētas un novērstas laikus. Lai uzņēmums darbotos savas kapacitātes ietvaros ar maksimālo jaudu un bez dīkstāvēm. Speciālistu atlase ir process, kurā vairāk tiek vērtētas tehniskās zināšanas, pieredze, spēja risināt problēmsituācijas. Tieši savas jomas profesionāla pārzināšana, bieži ir būtiskākais faktors izvēloties piemērotu kandidātu speciālista pozīcijai. Lai spētu novērtēt kandidātu profesionalitāti, arī personāla atlases speciālistam ir jāpārzina joma un jāprot novērtēt kandidātu zināšanu līmenis. ARIKO ReServ ir pieredze speciālistu atlasē tādās jomās kā farmācija, tirdzniecība, mārketings, finanses, būvniecība, lauksaimniecība, ražošana, IT, nekustamais īpašums, personālvadība, iepirkumu vadība un loģistika.

Speciālistu atlasē bieži tiek izmantoti testi, un tehniskās intervijas, kuru laikā tiek novērtēta kandidātu profesionālā kompetence. Atkarībā no jomas ir iespējams, ka kandidātiem ir jāveic kādi praktiski uzdevumi, lai pierādītu savas spējas zināšanas un situācijas izpratni.

Vadošo speciālistu atlase

ARIKO ReServ ir vadošs speciālistu atlases pakalpojumu sniedzējs, kurš palīdz uzņēmumiem atrast un piesaistīt augstas klases speciālistus dažādām nozarēm un funkcijām. Mūsu pieredze un izpratne par darba tirgu ļauj mums nodrošināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas personāla atlases risinājumus, kas atbilst klientu vajadzībām un mērķiem. Nosūtot pieprasījumu uz ariko@ariko.lv jūs uzzināsiet mūsu ieteikumus rīcībai konkrētajā situācijā.

Atsauksmes

„ARIKO ReServ jau vairākus gadus atbalsta NIVEA Polska (Beiersdorf) personāla atlases procesos Baltijas tirgū. Esam ļoti apmierināti ar augsto pakalpojumu kvalitāti katrā no līdzšinējiem personāla atlases procesiem. ARIKO ReServ ekspertiem ir laba izpratne par tirgu un viņi ļoti labi pārzina FMCG un PHARMA nozares. Ieteiktie kandidāti lieliski atbilst nepieciešamajiem kompetenču profiliem un uzņēmuma kultūrai. Personāla atlases projekti tiek veikti efektīvi un produktīvi. Sadarbība ar ARIKO ReServ ir profesionāla un veiksmīga. Esam atraduši ļoti vērtīgus darbiniekus gan ekspertu, gan vadošos amatos. Ar pārliecību varu ieteikt ARIKO ReServ kā uzticamu, uzticamu un efektīvu partneri, kas piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus.”

Emilia Orzechowska-Dudar
NIVEA Polska Personāla Biznesa Partneris

"Esam gandarīti par veiksmīgu sadarbību ar ARIKO ReServ - pareizu mūsu vajadzību izpratni, piemērotu kandidātu atlasi/ieteikšanu, pastāvīgu konstruktīvu personāla atlases procesa apspriešanu un veiksmīgu rezultātu - mums ir lieliski jauni kolēģi :)"

Ingrida Armonaitienė
YIT Lietuva personāla atlases projektu vadītāja

„ARIKO ReServ ļoti labi pārzina farmācijas nozares tirgu Latvijā/ Baltijā, izprot tirgus specifiku un vajadzības, nav vajadzīga liela priekšizpēte, lai veiksmīgi atrisinātu sarežģītus atlases projektus. Sadarbība ar ARIKO ReServ vienmēr ir ļoti profesionāla, konstruktīva un viegla.“

Jānis Dobelis
Accord Healthcare Latvia pārstāvniecības vadītājs

„Ik pa laikam sadarbojamies ar ARIKO ReServ tehnisko un pārdošanas speciālistu, kā arī struktūrvienību vadītāju atlases jomā. Mūsu atlases projekti nav vienkārši, jo kandidātiem nepieciešamo kompetenču spektrs ir plašs. ARIKO ReServ ir laba izpratne par tirgu un atlases procesā ir viegli sadarboties ar projekta vadītāju, jo daudz palīdz plānveidīgā pieeja un profesionālais kandidātu izvērtējums. Patīkami, ka ARIKO ReServ ievēro norunātos termiņus un jūt atbildību ar ieteiktajiem kandidātiem. Sadarbībā ar ARIKO ReServ esam pieņēmuši darbā vairākus vērtīgus darbiniekus.”

Dzintra Rubule
Siemens Osakeyhtio personāla vadītāja Baltijas valstīs