Speciālistu atlase

vadošo speciālistu atlase

Atslēgas persona uzņēmumā

Vadošie klientu vadītāji, galvenie speciālisti, ražošanas vadītāji uzņēmumā, atbild par sekmīgu procesu norisi, lai uzņēmums darbotos efektīvi, ražošanas procesi būtu labi saplānoti, lai visas problēmas tiktu identificētas un novērstas laikus. Lai uzņēmums darbotos savas kapacitātes ietvaros ar maksimālo jaudu un bez dīkstāvēm. Speciālistu atlase ir process, kurā vairāk tiek vērtētas tehniskās zināšanas, pieredze, spēja risināt problēmsituācijas. Tieši savas jomas profesionāla pārzināšana, bieži ir būtiskākais faktors izvēloties piemērotu kandidātu speciālista pozīcijai. Lai spētu novērtēt kandidātu profesionalitāti, arī personāla atlases speciālistam ir jāpārzina joma un jāprot novērtēt kandidātu zināšanu līmenis. ARIKO ReServ ir pieredze speciālistu atlasē tādās jomās kā farmācija, tirdzniecība, mārketings, finanses, būvniecība, lauksaimniecība, ražošana, IT, nekustamais īpašums, personālvadība, iepirkumu vadība un loģistika.

Speciālistu atlasē bieži tiek izmantoti testi, un tehniskās intervijas, kuru laikā tiek novērtēta kandidātu profesionālā kompetence. Atkarībā no jomas ir iespējams, ka kandidātiem ir jāveic kādi praktiski uzdevumi, lai pierādītu savas spējas zināšanas un situācijas izpratni.

Vadošo speciālistu atlase

ARIKO ReServ ir vadošs speciālistu atlases pakalpojumu sniedzējs, kurš palīdz uzņēmumiem atrast un piesaistīt augstas klases speciālistus dažādām nozarēm un funkcijām. Mūsu pieredze un izpratne par darba tirgu ļauj mums nodrošināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas personāla atlases risinājumus, kas atbilst klientu vajadzībām un mērķiem. Nosūtot pieprasījumu uz ariko@ariko.lv jūs uzzināsiet mūsu ieteikumus rīcībai konkrētajā situācijā.