Headhunting

Ko nozīmē headunting?

Tiešā atlase, kas tiek izmantota top pozīciju personālas atlases procesā, tiek dēvēta arī par headhunting. Tiešā potenciālo kandidātu uzrunāšana un motivēšana tiek piemērota kompāniju vadītāju vai atslēgas speciālistu personāla atlases procesā. Headhunting ļauj piesaistīt kandidātus ar atbilstošu iepriekšēju pieredzi vai specifiskām zināšanām. Visa procesa gaitā iespējams saglabāt konfidencialitāti, nodrošinot komfortablu pārrunu procesu kandidātiem. Spožākie talanti visbiežāk nav aktīvi darba meklētāji, tāpēc ARIKO ReServ personāla atlases speciālistu zināšanas par indivīdu un organizāciju psiholoģiju, tirgus situāciju un dinamiku, ļauj palīdzēt uzņēmumiem piesaistīt un noturēt talantīgus un motivētus vadošos darbiniekus.

process

Kompetences headhunting procesā

Lai atrastu spējīgu nozares profesionāli, ir jāpārzina tirgus, jāspēj novērtēt katra indivīda karjeras attīstību un tālāko izaugsmi. Galvenās kompetences headhunting procesā:

Pieredze

Pieredze un zināšanas par konkrēto nozari un pozīcijas specifiku

Novērtēšana

Psiholoģiskā kandidāta novērtēšana atbilstoši pozīcijas ekspektācijām

Intuīcija

Spēja pamanīt spējīgos kandidātus, kas atrodas savas karjeras izaugsmes fāzē

Atbildība

Godīga attieksme pret kandidātu. Vai piedāvātā pozīcija būs loģiska karjeras izaugsme?

ARIKO ReServ personāla atlases speciālisti padziļinātās intervijās, novērtēs un izstrādās stratēģiju pozīcijai atbilstoša kandidāta piesaistei.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tiešo atlasi, rakstiet

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.