Personāla atlase

ARIKO ReServ 15 gadu darba pieredze Baltijas tirgū, plašais kontaktu tīkls un labā izpratne par notiekošo dažādās nozarēs ļauj mums uzrunāt īstos cilvēkus. Piesaistot organizācijām augstākā kalibra talantus, mēs strādājam pēc detalizētas, pārbaudītas metodoloģijas. Mēs sekojam tirgus attīstībai - katram projektam mēs veicam jaunu padziļinātu izpēti, nekad neaprobežojamies ar saviem esošajiem kontaktiem un datu bāzēm.

Mūsu mērķis ir piesaistīt amatam labāko kandidātu, nevis balstīties uz aktīvajiem darba meklētājiem. Mūsu kontakti, sadarbības partneri un modernās tehnoloģijas ļauj mums meklēt un brīvi kontaktēt kandidātus Baltijas mērogā. Mūsu piesaistītie kandidāti ne tikai veiksmīgi pilda konkrētā amata pienākumus un nodrošina uzņēmuma biznesa rezultātus, bet šis amats ir veiksmīgs nākamais solis viņu turpmākās karjeras attīstībai ilgtermiņā, kas ir vēl lielāks ieguvums uzņēmumam.

ARIKO ReServ veic augstākā un vidējā līmeņa vadītāju un funkciju vadītāju, kā arī galveno speciālistu atlasi visām nozīmīgākajām biznesa funkcijām, tādām kā pārdošana, mārketings, finanses, IT, personālvadība, ražošanas vadība, iepirkumu vadība un loģistika.

Kandidātu piesaistē mēs pamatā izmantojam tā saukto tiešo atlasi (executive search vai direct search), tieši uzrunājot potenciālos kandidātus, jo tikai šī metode vislabāk nodrošina atbilstošas kvalifikācijas kandidātu piesaisti no klientu interesējošām nozarēm. Pēc klientu ieskatiem papildus varam izmantot arī darba sludinājumu publicēšanu, tādējādi piesaistot kandidātus, kas tieši šobrīd meklē jaunu darbu un ir motivēti strādāt konkrētajā uzņēmumā.

ARIKO ReServ nodrošina pilnu atlases procesu, kas ietver šādus galvenos posmus:

  • klienta uzņēmuma iepazīšana, vakantā amata apraksta un prasību formulēšana;
  • kandidātu piesaiste un sākotnējā atlase;
  • detalizētas intervijas, pārbaudot kandidātu personības, kompetenču un motivācijas atbilstību konkrētajam amatam;
  • klienta tikšanās ar piemērotākajiem kandidātiem fināla intervijās;
  • rūpīga atbilstošāko fināla kandidātu novērtēšana;
  • garantijas pārbaudes laika posmam, konsultācijas.

SAZINIES AR MUMS

peronalaatlase_web2
red_shape2