Novērtēšana un attīstība

Lai iegūt objektīvu un vispusīgu priekšstatu par kandidātu, novērtēšana ir būtisks personāla atlases procesa posms, taču ARIKO ReServ piedāvā to arī kā atsevišķu pakalpojumu uzņēmuma esošo darbinieku/ vadītāju vai kandidātu novērtēšanai un attīstības plānošanai.

Standarta novērtēšanu
Intervija ar konsultantu, psiholoģiskie testi, atgriezeniskā saikne kandidātam par testu rezultātiem, atsauksmju ievākšana.
Novērtēšanas gaitā mēs koncentrējamies uz 4 būtiskākajiem jautājumiem, kas ir svarīgi jebkuram darba devējam:

  1. Kompetence: vai kandidāts/darbinieks spēj veikt šo darbu?
  2. Motivācija: vai kandidāts/darbinieks vēlas veikt šo darbu?
  3. Indivīda/organizācijas saderība: vai kandidāts iederēsies esošajā komandā?
  4. Potenciāls: kā kandidāts attīstīsies? Kāds šis darbinieks būs nākotnē?

Lai novērtētu personāla atlases procesā izvēlētos fināla kandidātus iespējams izmantot arī izvērstāku novērtēšanas metodi - novērtēšanas centru.

Novērtēšanas centru

Vienu no pasaulē atzītākajām metodēm novērtēšanā, kura rezultātus visbiežāk izmanto kā pamatu vadītāju attīstības programmās.

Novērtēšanas centra mērķis ir skaidri identificēt labi attīstītās kompetences, uz kurām vadītājs var balstīties ikdienas darbā, un apzināties kompetences, kuras nav pietiekoši izteiktas. Šī metode palīdz konstatēt kompetenšu atbilstību uzņēmuma izvirzītajām prasībām un atklāt indivīda potenciālu.

Novērtēšanas procedūra ir pēc iespējas tuvāka reālām dzīves situācijām, lai gūtu priekšstatu par kandidāta/darbinieka kompetencēm vistiešākajā veidā - no cilvēka uzvedības. Novērtēšanas procesā ietilpst vairākas situāciju simulācijas: lomu spēles, grupu diskusijas, dokumentu analīzes uzdevumi; kā arī intervija ar konsultantu un psiholoģiskie testi.

Novērtēšanas centru var izmantot arī, lai novērtētu personāla atlases procesā izvēlētos fināla kandidātus.

Savos personāla atlases un novērtēšanas projektos izmantojam dažādus psiholoģiskos testus, izvēloties novērtēšanas mērķim visatbilstošāko.

Kā pamata personības testu ARIKO ReServ savos atlases un novērtēšanas projektos pielieto Somijas kompānijas Management Consulting and Training personības aptauju MCT Analysis.

Pēc nepieciešamības izmantojam arī dažādus citus testus. Sazinieties ar mūsu konsultantiem un kopā atradīsim piemērotāko risinājumu tieši jūsu biznesa un personāla vadības vajadzībām.
Vairāk par MCT Analysis zem linka


MCT Analysis

  • Tests personības izpratnei darba kontekstā
  • Piemērots gan individuālai novērtēšanai, gan komandas attīstības kontekstā
  • Papildus grafiskajai atskaitei nodrošinām arī konsultanta gatavotu skaidrojošo atskaiti
  • Tests pieejams latviešu, krievu, igauņu un angļu valodā
  • Testu izstrādājis Somijas uzņēmums Management Consulting and Training